FAQ – Frequently Asked Questions

Met ingang van 1 april 2014 heft de Toelatingsorganisatie (de immigratiedienst) leges voor het afgeven van diverse verblijfsvergunningen en overige documenten. De leges voor het kunnen indienen van een verzoek om afgifte van een van Rechtswege verklaring bedragen Naf 615,- per persoon (dit is ongeveer € 250,-) en een vergunning tot verblijf kost, afhankelijk van het doel van het verblijf en of het een eerste of verlengingsverzoek betreft, tussen de Naf 625,- en Naf 655,- per persoon. Een verzoek tot het afgeven van een tewerkstellingsvergunning kost (de werkgever) Naf 1000,- aan leges die aan het Ministerie van SOAW betaald dienen te worden. Deze betalingen verrichten wij allemaal voor u.
Daarnaast dienen personen met niet-Nederlandse nationaliteit een deposito te betalen aan de overheid. Dit deposito kunt u terugkrijgen wanneer u het eiland definitief verlaat. Dos Mundos kan u meer vertellen over de hoogte van de diverse leges en deposito-kosten.
De bemiddelingskosten die wij berekenen hangen sterk af van de situatie van degene die naar het eiland wil komen en voor welk doel. Daar kunnen wij helaas geen enkele algemene mededeling over doen. U kunt bij ons telefonisch of via mail een offerte opvragen voor de dienstverlening die u zoekt. Geeft u daarbij in ieder geval aan welke nationaliteit u en uw eventuele gezinsleden hebben en met welk doel u naar het eiland wilt komen. Of, wanneer het niet gaat om (de bemiddeling bij) het aanvragen van werk- en/of verblijfsvergunningen, in welke diensten van Dos Mundos u geïnteresseerd bent. Wij sturen u dan uiterlijk binnen 2 dagen een bericht met, indien van toepassing een passende offerte. Een eerste oriënterend gesprek is kosteloos.
Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en wellicht gebruik wilt maken van onze kennis en expertise kunt u bij ons een offerte aanvragen voor deze dienstverlening. U legt ons uit wat uw situatie is en wanneer en met welk doel u naar het eiland zou willen komen waarop wij u uiterlijk binnen twee dagen een passend advies met offerte zullen verstrekken. Indien u ons de opdracht tot bemiddeling en aanvraag verleent, sturen wij u een bevestiging waarin wij u gedetailleerd inlichten over de documenten die noodzakelijk zijn voor het kunnen indienen van de aanvraag. Wij verzoeken u in alle gevallen een voorschot te betalen van (gemiddeld) de helft van de bemiddelingskosten en het totale bedrag aan verschuldigde legeskosten.
Dat hangt geheel van de situatie af. Dos Mundos hecht veel waarde aan het uitgebreid bespreken van dit onderwerp wanneer wij uw aanvraag(aanvragen) verzorgen. Wanneer u een van Rechtswege verklaring heeft aangevraagd mag u die aanvraag inderdaad op het eiland afwachten. Met de zogenaamde ‘Kopie Cliënt’ die u via Dos Mundos ontvangt nadat wij namens u de van Rechtswege verklaring hebben aangevraagd mag u reeds voor onbepaalde tijd op het eiland verblijven -in afwachting van de beschikking- en mag u op het eiland werken.
Onze medewerkers spreken Nederlands, Papiaments, Engels, Spaans, Duits en Portugees. U kunt met ons in al deze talen corresponderen hoewel de correspondentie met de Toelatingsorganisatie en andere overheidsinstanties in het Nederlands of Papiaments zal gaan. Bepaalde model-formulieren zijn dan ook slechts in het Nederlands (soms Engels) opgesteld.
De documenten die benodigd zijn voor de aanvragen bij de overheidsinstanties dient u meestal zelf op te vragen, daar is Dos Mundos niet toe gerechtigd. Wel kunnen wij u inlichten over hoe en waar de documenten dienen te worden aangevraagd.
Wanneer Dos Mundos op basis van de door u verstrekte informatie en documentatie van mening is dat u in aanmerking komt voor de verzochte vergunning, zal zij er alles aan doen om de vergunning te verkrijgen. Indien in een bijzondere situatie is vereist dat in bezwaar gegaan wordt tegen een eventuele afwijzing zal Dos Mundos dat bezwaar kosteloos namens u indienen. Benadrukt hierbij dient evenwel te worden dat niet in bezwaar gegaan wordt tegen een afwijzende beschikking indien u te lang zonder geldige titel tot verblijf op het eiland bent geweest of wanneer Dos Mundos door u onjuist of onvolledig is ingelicht.
In sommige gevallen raadt Dos Mundos u aan een bewijs van terugkeer aan te vragen. Neemt u gerust contact met ons op om advies hierover in te winnen.
Wij kunnen u indien gewenst ophalen van het vliegveld. Ook kunnen wij zorgen dat uw (tijdelijke) woonruimte geschikt is om direct in te verblijven en te ontspannen (koelkast vullen, bedden klaarmaken e.d.).