Werken op Curaçao – Werkvergunning

Als u als Nederlander op Curaçao wilt gaan werken dan heeft u daar geen aparte werkvergunning voor nodig. Iedere Nederlander mag op Curaçao werken. Denk er aan dat u wel een “van Rechtswege verklaring” nodig heeft. Dos Mundos kan deze voor u aanvragen.

Iemand die echter niet de Nederlandse nationaliteit heeft dient in het bezit te zijn van een werkvergunning alvorens hij op het eiland mag gaan werken. Deze werkvergunning wordt namens de werkgever aangevraagd en kan dus pas aangevraagd worden nadat een dienstbetrekking is gevonden (en voor de betreffende functie geen lokale arbeidskracht is kunnen vinden). Nadat de werkvergunning is aangevraagd kan de vergunning tot tijdelijk verblijf worden aangevraagd. Dos Mundos kan beide vergunningen voor u aanvragen.

Bij al deze formaliteiten hoeft u niet zelf aanwezig te zijn, Dos Mundos zal als uw gemachtigde optreden. Dit behoudens het ophalen van de vergunningen.

Onze diensten bestaan daarbij ondermeer uit:

  • Het bespreken van persoonlijke situatie om u van advies te zijn;
  • Het toezenden van een lijst van de documenten noodzakelijk voor de aanvraag;
  • Het beoordelen en bespreken van de documenten die u heeft of nog moet opvragen;
  • Het berekenen van de totale leges en retributiekosten die betaald moeten worden aan de diverse instanties;
  • Het indienen van de aanvragen bij de verschillende autoriteiten;
  • Het toezicht houden op termijnen en procedures;
  • Het ophalen van de vergunning(en) nadat deze zijn ingewilligd;
  • Het inschrijven bij het bevolkingsregister;
  • Het aanvragen en ophalen van de invoerboedelverklaring.