Wonen op Curaçao – Verblijfsvergunning

Wilt u gaan wonen op Curaçao? Ondanks dat Curaçao tot het Koninkrijk der Nederlanden behoort, kunt u er niet zomaar -langer dan de periode van uw toegestaan toeristisch verblijf- wonen.

Een ieder van vreemde nationaliteit (niet-Nederlandse) die op Curaçao komt wonen heeft een verblijfsvergunning nodig. Personen met de Nederlandse nationaliteit hebben een Van Rechtswege verklaring nodig. Verblijfsvergunningen dienen vóór vestiging aangevraagd en geaccordeerd te zijn; de afgifte van een van Rechtswege verklaring mag op Curaçao worden afgewacht. Voor het kunnen aanvragen van de verblijfsvergunning en/of de van Rechtswege verklaring dienen leges te worden voldaan aan de Toelatingsorganisatie (de Immigratiedienst van Curaçao).

Dos Mundos kan de vergunning en/of van Rechtswege verklaring voor u en uw eventuele gezinsleden aanvragen.
Onze diensten bestaan daarbij ondermeer uit:

  • Het bespreken van uw individuele situatie om u van advies te zijn;
  • Het toezenden van een lijst van de documenten noodzakelijk voor de aanvraag;
  • Het zorgvuldig bestuderen en boordelen van de aangeleverde documenten en, indien nodig, adviseren wat aanvullend nodig is;
  • Het indienen van de aanvraag/aanvragen bij de autoriteiten;
  • het zicht houden op termijnen en procedures;
  • Het ophalen van de vergunning(en) bij Immigratie;
  • Het inschrijven in het bevolkingsregister (Kranshi);
  • Het aanvragen en ophalen van de invoerboedelverklaring.
Bij deze formaliteiten hoeft u niet zelf op het eiland aanwezig te zijn nu Dos Mundos als uw gemachtigde zal optreden. Wij kunnen uw documenten reeds ingescand via de mail beoordelen zodat u uiteindelijk slechts 1 keer alle originele documenten (vanuit uw land van herkomst) aan ons hoeft toe te sturen. Hierop geldt echter één uitzondering; wanneer uw vergunning of van Rechtswege verklaring opgehaald kan worden, hebben wij uw paspoort nodig en dient u dus wèl op het eiland aanwezig te zijn.

Wilt u meer weten over de procedure, de legeskosten of onze bemiddelingskosten? Of kan Dos Mundos wellicht iets anders voor u betekenen?